logo header webb_outlines

VILLKOR KURSER

Villkor vid kurser

Anmälan är bindande och eventuell avanmälan ska ske skriftligt.
Vid avanmälan tas 50% av kursavgiften ut om avanmälan sker minst 30 dagar innan kursstart.
Vid avanmälan senare än 30 dagar innan kursstart kvarstår full kursavgift om inte veterinärintyg/läkarintyg kan uppvisas. Administrationsavgift på 10 % av kursavgiften tas ut vid avanmälan med veterinärintyg/läkarintyg. Betalda platser kan disponeras fritt av andra.
Står du som reserv är anmälan bindande först då du fått besked om du kommit med på kursen och tackat ja till platsen.

PM skickas ut ca 1 vecka innan kursstart.