logo header webb_outlines

Vad är elektroterapi egentligen? Man kan ju tycka att det låter konstigt att sätta ström på ett djur eller människa men faktum är att det är väldigt effektivt. Man får bukt med tex ömma muskler och muskelspänningar,nervskador och onda ryggar. På gamla och stela hundar fungerar det mycket bra då det ökar cirkulationen vädligt väl. 

Elektroterapi är en behandlingsform som bygger på en viss typ av ström. Den jobbar på samma sätt som kroppen så man kan säga att kroppen och strömmen pratar samma språk. Det är inte sådan ström som vi har i eluttag och djurstängsel utan bygger på en rak galvanström med en speciell typ av trekantström ovanpå denna. Det gör att strömkurvan inte är så brant som på tex TENS som många känner till. TENS är en kraftigt retande ström med fyrkantig strömkurva som känns mycket mer medan vår ström känns som ett litet pirr.
Eftersom vi har tex nervsignaler som fungerar som elektriska impulser och dessutom en hel del salter i jonform i kroppen som är lösta i våra kroppsvätskor som leder elektricitet så fungerar det så bra med ström som behandlingsform.

En cell som är tömd på energi har svårt att gå tillbaka till vilopotential vilket gör att muskeln får förhöjd tonus även i vila. Där är strömmen fantastisk på att återställa muskeln till normal tonus.
 
Den är också väldigt smärtlindrande dels genom vasodilation som är när venerna vidgas och trycket i vävnaderna minskas och även genom s k Gate Control effekt. Den stimulerar då sensoriska nerver med en större behagligare impuls vilket gör att det blockerar vägen för smärtimpulsen. Man kan säga att galvanströmmen är som en elektronisk värktablett.
Strömmen frigör också kroppsegna opiater såsom Endorfiner, Endomorfiner och Enkefaliner som är som ett kroppseget ämne av morfin.

Den påverkar blodkärl i området,  den ger ökad cirkulation och ökad blodtillförsel vilket innebär att näringsämnen och syre kommer fram lättare och även bortforsling av slagg går lättare.

Att bara massera en ordentligt spänd muskel är näst intill omöjligt då det gör väldigt ont men med strömmens hjälp så går det så mycket lättare och är också mycket behagligare.

Strömmen är också bra på att läka nerver vilket gör att man på ett smärtfritt sätt kan behandla svårare skador. Den fungerar också oerhört bra på ödem, dvs vätskeansamlingar. Eftersom strömmen går djupt ner i muskulaturen så når man bra resultat relativt snabbt.

Vad man ska ha med sig i bakhuvudet är att om man har en svårare skada är det alltid bra att ha en diagnos från en veterinär och se både massagen och elektroterapin som ett bra komplement och i rehabsyfte är det mycket bra!